Uncategorized

Super Granny

By Esha Karbhari 02nd June 2018 | 2min Read It is said that old age is like teenage redefined. Well, I am a 77 year old, stressing on the fact ‘old’; woman. I am a widower with one boy and a daughter in law. 7 years back I was blessed with a small grandson too. But unfortunately all of them stay far away from me. Shantanu, my son and his wife stay in Germany along with Raman. Post the time they

नवरा, बायको, पोर आणि HIV

By Dr. Swapnil Chaudhari 25th May 2018 | 8min Read “स्वप्नील… हातात ग्लोवस घालशील बर आणि मास्क घे त्या बॉक्समधून, ते नवीन ऍडमिशन HIV पॉझीटीव आहे. मी “हो सिस्टर” म्हणून ग्लोवस घालायला वळलो तेवढ्यात पुन्हा सिस्टरचा आवाज कानावर आला, “आणि ऐक ब्लड सॅम्पल पाठवायच आहे त्यांच, पण ब्लड ग्रुपसाठीच्या  बल्ब वर urgent लिहुन पाठव आठवणीनं.” मी हो म्हटलं आणि मास्क लावून त्या बेडजवळ गेलो, काळजीपूर्वक त्यांचं ब्लड सॅम्पल घेऊन आलो, इकडे सगळे फॉर्म भरून तिच्या नातेवाईकांकडे ते urgent होत म्हणून सॅम्पल देन्यासाठी आवाज दिला,